RTS Nauka: Programska šema - subota, 23. apr 2022

06:00
Kina u fokusu 2009: Životni kod džinovskih panda
06:30
Istok-zapad-povratak: Povratna karta
06:42
Preci i potomci: Porodica Zloković
07:08
Trag u prostoru: Senke zaborava
07:35
Eko perspektive: Planeta na izdisaju
08:00
Divlji grad Singapur: Ostrva
08:48
Odgonetanje tela U oku umetnika
09:00
RTS LAB
09:30
Koračaj sa znanjem:8. epizoda
09:50
Velikani: Jovan Rajić
10:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti: Seoski arhitekta
10:27
Privredna istorija Srbije: Radionica u donjoj tvrđavi
10:55
Zelene zablude: Ledeno doba
11:00
Moja draga prijateljica nauka: 4. epizoda sa Zoricom Pantić
11:25
RTS LAB
11:55
Svet i nauka
12:00
RTS LAB: Deca i nauka
12:35
Novi srpski umovi:Inovativni softveraši Šenžen Novi Sad
12:47
Nauka 2019: Lažna sećanja
13:13
Sasvim prirodno: Lekcija o otpadu, 2 deo
13:41
Od pigmenta do koncepta: Umetnost umetnosti
13:53
Znameniti fizičari: Nils Bor
14:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti:Seoski arhitekta
14:26
Svet i nauka
14:30
Moja draga prijateljica nauka: 4. epizoda sa Zoricom Pantić
14:55
Priče o običnom: Šešir
15:00
Projekat sutrašnjica: 110 emisija
15:28
RTS LAB
16:00
Koračaj sa znanjem:8. epizoda
16:20
RTS LAB
16:50
Istorija nauke:Nikola Tesla
17:28
Arhitektura danas: Urbanizam-antiurbanizam
18:51
Velikani: Jovan Rajić
19:51
Svet i nauka
19:56
Privredna istorija Srbije: Radionica u donjoj tvrđavi
20:24
Naučni portal: 21 emisija
20:55
Svet i nauka
21:00
Projekat sutrašnjica: 110 emisija
21:28
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
22:45
Velikani: Nadežda Petrović
23:01
Zalogaj Kine: Domaća kuhinja
23:50
Parkovi prirode: Stara Tisa
00:42
Rečnik ekologije: Otapanje leda na Arktiku
00:46
Životinje u carstvu metafora: Zmija
01:00
Pećina Mogao: Stigao je avanturista
01:48
Velikani: Jovan Rajić
02:00
Privredna istorija Srbije:Radionica u donjoj tvrđavi
02:28
Naučni portal: 21 emisija
03:00
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
03:10
Moravska Srbija: Lazarev grad
03:35
Priče iz prirode: Biljke mesožderke
03:50
Dositej, putnik prosvećenosti: Prvu udžbenici
04:18
Velikani: Nadežda Petrović
04:34
Parkovi prirode: Stara Tisa
05:00
Zajedno: Mara Haviža
05:28
Rečnik ekologije: Otapanje leda na Arktiku
05:32
Arhitektura danas: Urbanizam-antiurbanizam