RTS Nauka: Programska šema - subota, 03. sep 2022

06:00
Put svile - Zajednička sudbina
07:00
Očima prirode - Održiva arhitektura
07:15
Velikani - Dimitrije Davidović
07:23
Velikani srpske Vojvodine - Milica Stojadinović Srpkinja
07:30
Filozofija i… - Ekološka etika
08:00
Nahraniti Australiju - Održiva budućnost
09:00
RTS LAB Kolaž 7
09:26
Nauka 2019:Dekodiranje nauke- Empatijsko sagorevanje
09:55
Eko minijature - Podzemne tajne,4 .em
10:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti - Bogota: Gradnja održivog grada
10:26
Nauka u pokretu - Razvoj veštačke inteligencije kroz projekte, 3 deo
10:55
Velikani srpske Vojvodine - Milica Stojadinović Srpkinja
11:02
Moja draga prijateljica nauka - Otkriće za Nobelovu nagradu
11:30
Nauka u selu - Hrana sa jasala
12:00
RTS LAB: Kolaž 9
12:30
Trag - Trag antike, prvi deo
13:00
Nahraniti Australiju - Održiva budućnost
13:57
Zelene zablude - Porast globalne temperature
14:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti - Bogota: Gradnja održivog grada
14:26
Zeleni časovnik Četvrta emisija
14:53
Velikani srpske Vojvodine - Milica Stojadinović Srpkinja
15:00
Projekat sutrašnjica em. 129
15:27
Moja draga prijateljica nauka - Otkriće za Nobelovu nagradu
15:54
Nauka kroz priče - Njutnova jabuka
16:00
RTS LAB Kolaž 7
16:25
Nauka u selu - Hrana sa jasala
16:56
Rečnik ekologije - Aklimatizacija
17:00
U potrazi za natčovekom - Kod čoveka
17:53
Zelene zablude - Porast globalne temperature
18:00
Spremni za budućnost Šesta emisija
18:26
Nauka kroz priče - Njutnova jabuka
18:32
Trag u prostoru - Pešter jedna priča
19:00
Futurmag Dvanaesta emisija
19:40
Sasvim prirodno - Paleo život, prvi deo
20:06
Istorija nauke - Jovan Cvijić
20:16
Novi srpski umovi - Plovila na Viminacijumu
20:30
Nauka 50 - Svetlost
21:00
Projekat sutrašnjica em.129
21:26
Zelene zablude - Porast globalne temperature
21:30
Od pluga do digitalne farme - Kako dalje
21:55
Životna sredina i zdravlje - Medicinski i farmaceutski otpad
22:21
Put u budućnost
22:55
Rečnik ekologije - Aklimatizacija
23:00
Pećina Mogao - Izgradnja za hiljadu godina
23:47
Eko perspektive: Zelena Evropa - Beč, prvi deo
00:13
Priče o običnom - Mašina za pranje veša
00:16
Srpski junaci srednjeg veka - Jug Bogdan
00:48
Eko minijature - Podzemne tajne,4 .em
01:00
Zalogaj Kine - Tajna carstva
01:48
Čovek i kamen - Ripanj
02:00
Nauka kroz priče - Njutnova jabuka
02:06
Trag u prostoru - Pešter jedna priča
02:32
Sasvim prirodno - Paleo život, prvi deo
02:58
Novi srpski umovi - Plovila na Viminacijumu
03:12
Nauka 50 - Svetlost
03:40
Od pluga do digitalne farme - Kako dalje
04:05
Životna sredina i zdravlje - Medicinski i farmaceutski otpad
04:30
Retuširanje - Plava
04:55
Eko perspektive: Zelena Evropa - Beč, prvi deo
05:24
Put u budućnost - Šezdesete, enformel