RTS Trezor: Programska šema - sreda, 21. sep 2022

06:00
Dvogled-Beograd-Bar ,r.
06:27
Beograde dobro jutro-Čovek koji sedi kod Pevca ,r.
06:55
Beograde dobro jutro-Hotel Moskva ,r.
07:27
Kulturna panorama-Snimanje filma Diližansa snova ,r.
07:28
Bardovi teatra-Olivera Marković ,r.
08:28
Znamenite žene srpske prošlosti-Katarina Ivanović ,r.
08:57
Svetski umetnici u Beogradu 03 ,r.
09:22
Svetski umetnici u Beogradu 04 ,r.
09:45
Magazin svakodnevnih briga-Modeli trikotaže Partizanka ,r.
09:47
Horizont-Semiologija sistem znakova ,r.
10:29
Porodične oaze građanske Srbije-Porodica Pavlović ,r.
11:03
Preci i potomci-Branibor Debeljković ,r.
11:29
Priča o fotografiji-Slika umesto reči ,r.
12:00
Dvogled-Beograd-Bar ,r.
12:27
Beograde dobro jutro-Čovek koji sedi kod Pevca ,r.
12:55
Beograde dobro jutro-Hotel Moskva ,r.
13:27
Kulturna panorama-Snimanje filma Diližansa snova ,r.
13:28
Bardovi teatra-Olivera Marković ,r.
14:28
Znamenite žene srpske prošlosti-Katarina Ivanović ,r.
14:57
Svetski umetnici u Beogradu 03 ,r.
15:22
Svetski umetnici u Beogradu 04 ,r.
15:45
Magazin svakodnevnih briga-Modeli trikotaže Partizanka ,r.
15:47
Horizont-Semiologija sistem znakova ,r.
16:29
Porodične oaze građanske Srbije-Porodica Pavlović ,r.
17:03
Preci i potomci-Branibor Debeljković ,r.
17:29
Priča o fotografiji-Slika umesto reči ,r.
23:08
Stripomanija 04
23:51
Vlada i Gile-Spavajmo,sanjajmo
00:00
Put oko sveta za 380 dana 01 ,r.
00:44
Put oko sveta za 380 dana 02 ,r.
01:22
Put oko sveta za 380 dana 03 ,r.
01:51
Međutim-Junak našeg doba ,r.
02:35
Naše vreme-Kako smo se nokautirali ,r.
03:19
Među nama-Slobodan Perović 01 ,r.
04:08
Među nama-Slobodan Perović 02 ,r.
05:08
Stripomanija 04 ,r.
05:23
Rokovnik-Užas je moja furka ,r.
05:51
Vlada i Gile-Spavajmo,sanjajmo ,r.