RTS Trezor: Programska šema - petak, 20. avg 2021

06:00
Sa svih meridijana-Austrija ,r.
06:27
Sa svih meridijana-Naši u Salczburgu ,r.
06:52
S kamerom kroz svet-Indija, ribari indijskih obala ,r.
07:22
Karavan -Istra ,r.
07:51
Dosije našeg vremena-Tri posleratne decenije 1965. ,r.
08:46
Umetničko veče-Ričard Barton,Živeti svoj život ,r.
09:44
Sedma umetnost-Luis Bunjuel ,r.
10:43
Vek srpskog filma-Počeci kinematografije u Srbiji ,r.
11:11
Vek srpskog filma-Kinematograf nije samo zabava ,r.
11:39
Na svoj način-Idoli,Mali koncert ,r.
12:00
Sa svih meridijana-Austrija ,r.
12:27
Sa svih meridijana-Naši u Salczburgu ,r.
12:52
S kamerom kroz svet-Indija, ribari indijskih obala ,r.
13:22
Karavan -Istra ,r.
13:51
Dosije našeg vremena-Tri posleratne decenije 1965. ,r.
14:46
Umetničko veče-Ričard Barton,Živeti svoj život ,r.
15:44
Sedma umetnost-Luis Bunjuel ,r.
16:43
Vek srpskog filma-Počeci kinematografije u Srbiji ,r.
17:11
Vek srpskog filma-Kinematograf nije samo zabava ,r.
17:39
Na svoj način-Idoli,Mali koncert ,r.
23:02
Sa svih meridijana-Francuska
00:00
Neobavezno-Sloboda panku ,r.
00:31
Neobavezno-Ozon ,r.
00:57
TV feljton-Dobrica Ćosić ,r.
01:41
Titova mornarica-Dokumentarni film o JRM ,r.
02:24
Bio sam vojnik u Vijetnamu ,r.
03:01
Odiseja mira-Od Bigbašija do Raisa ,r.
03:44
Horizont-Unesko,temelji budućnosti ,r.
04:33
Riznice kulturnog blaga-Srpski barok u Mađarskoj ,r.
05:02
Sa svih meridijana-Francuska ,r.
05:30
Pohvala Islandu ,r.