RTS Trezor: Programska šema - subota, 23. okt 2021

06:00
Sa svih meridijana-Grčka ,r.
06:27
Karavan -Grmeč ,r.
06:58
Odiseja mira-Sami u svetu ,r.
07:24
Autor i film-Moja Varšava Krištof Zanusi ,r.
08:04
Titova mornarica ,r.
08:48
Riznice kulturnog blaga-Borba ,r.
09:18
TV feljton-Mišel Pikoli ,r.
09:47
Muzej afričke umetnosti 01 ,r.
10:16
Muzej afričke umetnosti 02 ,r.
10:47
Astor Pjacola u Beogradu-Kvartet Beltango ,r.
11:29
Mali koncert-Žarko Dančuo ,r.
12:00
Sa svih meridijana-Grčka ,r.
12:27
Karavan -Grmeč ,r.
12:58
Odiseja mira-Sami u svetu ,r.
13:24
Autor i film-Moja Varšava Krištof Zanusi ,r.
14:04
Titova mornarica ,r.
14:48
Riznice kulturnog blaga-Borba ,r.
15:18
TV feljton-Mišel Pikoli ,r.
15:47
Muzej afričke umetnosti 01 ,r.
16:16
Muzej afričke umetnosti 02 ,r.
16:47
Astor Pjacola u Beogradu-Kvartet Beltango ,r.
17:29
Mali koncert-Žarko Dančuo ,r.
18:00
Sa svih meridijana-Libija i Tunis
18:28
Mitovi i legende-Priče o Toviji i Suzani
18:43
Od pastira do Boga
21:27
U krupnom planu-Entoni Kvin
21:46
Put oko sveta za 380 dana 01
22:30
Put oko sveta za 380 dana 02
23:08
Sastanak muzičara-Atelje 212
00:00
Sa svih meridijana-Libija i Tunis ,r.
00:28
Mitovi i legende-Priče o Toviji i Suzani ,r.
00:43
Od pastira do Boga ,r.
01:26
Glasovi iz nevremena ,r.
02:16
Odiseja mira-Čang Kaj Šek od Formoze ,r.
02:44
Bela knjiga-Portugalska razmeđa ,r.
03:27
U krupnom planu-Entoni Kvin ,r.
03:46
Put oko sveta za 380 dana 01 ,r.
04:30
Put oko sveta za 380 dana 02 ,r.
05:08
Sastanak muzičara-Atelje 212 ,r.
05:48
Iza naslova-Kamij Sen Sans-Labud ,r.