RTS Trezor: Programska šema - sreda, 06. okt 2021

06:00
Neobavezno-Škola za život ,r.
06:28
Sunčani sat-Jadranski trgovi ,r.
06:43
Potonuli gradovi-Cisa ,r.
07:27
Karavan-Pelješac i Ston 01 ,r.
07:59
Karavan -Janjina i Una ,r.
08:31
Ti dani te godine-Filmska hronika 1959. ,r.
09:20
Naše vreme -Zapošljavanje ,r.
09:41
TV feljton-Titoisti svedoče ,r.
10:28
Učesnik i svedok -Andžej Vajda ,r.
11:12
U krupnom planu-Đulijeta Masina ,r.
11:31
Glumice -Marica Popović ,r.
12:00
Neobavezno-Škola za život ,r.
12:28
Sunčani sat-Jadranski trgovi ,r.
12:43
Potonuli gradovi-Cisa ,r.
13:27
Karavan-Pelješac i Ston 01 ,r.
13:59
Karavan -Janjina i Una ,r.
14:31
Ti dani te godine-Filmska hronika 1959. ,r.
15:20
Naše vreme -Zapošljavanje ,r.
15:41
TV feljton-Titoisti svedoče ,r.
16:28
Učesnik i svedok -Andžej Vajda ,r.
17:12
U krupnom planu-Đulijeta Masina ,r.
17:31
Glumice -Marica Popović ,r.
18:00
Humanizam svakodnevice-Starost
19:06
Karavan-Pelješac 03
19:37
Karavan Pelješac 04
20:10
Sunčani sat-Jugoslovenske vodenice
20:23
Specijalna emisija-Tito u Domu omladine
22:05
Majka Himalaja
23:24
Na svoj način-Duško Gojković
23:40
Fil Vuds kvintet
00:00
Humanizam svakodnevice-Starost ,r.
00:28
Krug-Beograd, grad koji volim ,r.
01:06
Karavan-Pelješac 03 ,r.
01:37
Karavan Pelješac 04 ,r.
02:10
Sunčani sat-Jugoslovenske vodenice ,r.
02:23
Specijalna emisija-Tito u Domu omladine ,r.
02:46
Bela knjiga-Portugalska razmeđa ,r.
03:30
Zemlja vikinga ,r.
04:05
Majka Himalaja ,r.
04:23
Specijalna emisija-Tito u Domu omladine ,r.
04:35
Savremene jugoslovenske migracije-Jugosloveni u Australiji ,r.
05:24
Na svoj način-Duško Gojković ,r.
05:40
Fil Vuds kvintet ,r.