RTS Trezor: Programska šema - nedelja, 16. jan 2022

06:00
S kamerom kroz svet-Indija,put na istok ,r.
06:27
Sa svih meridijana-Arabijsko poluostrvo ,r.
06:56
Karavan-Kopaonik ,r.
07:26
Majka Himalaja ,r.
07:56
Odiseja mira-Kome zvone zvona ,r.
08:22
Nešto sasvim lično -Mija Aleksić ,r.
09:07
Bardovi teatra-Ružica Sokić ,r.
10:08
Priča o fotografiji-Pioniri 19.veka ,r.
10:34
Pola veka animacije u Srbiji-Veljko Bikić ,r.
11:03
Pola sata za džez i bluz-Sirova koža ,r.
11:34
Na svoj način-Kako ko ,r.
11:49
Spot-Korni grupa-Etida ,r.
12:00
S kamerom kroz svet-Indija,put na istok ,r.
12:27
Sa svih meridijana-Arabijsko poluostrvo ,r.
12:56
Karavan-Kopaonik ,r.
13:26
Majka Himalaja ,r.
13:56
Odiseja mira-Kome zvone zvona ,r.
14:22
Nešto sasvim lično -Mija Aleksić ,r.
15:07
Bardovi teatra-Ružica Sokić ,r.
16:08
Priča o fotografiji-Pioniri 19.veka ,r.
16:34
Pola veka animacije u Srbiji-Veljko Bikić ,r.
17:03
Pola sata za džez i bluz-Sirova koža ,r.
17:34
Na svoj način-Kako ko ,r.
17:49
Spot-Korni grupa-Etida ,r.
19:13
Povratak zvezdama-Staze slave
19:46
Horizont-Semiologija sistem znakova
21:44
Prilozi za istoriju titoizma-Josip Broz Superstar
22:13
Tito i film
22:28
U krupnom planu-Filmski festival u Moskvi
22:59
Beogradsko proleće-Pogled unazad
23:48
Šaban Bajramović-Bele ruže
00:00
Povratak zvezdama-Srebrni dečaci ,r.
00:34
Povratak zvezdama-Zlatni dečaci ,r.
01:13
Povratak zvezdama-Staze slave ,r.
01:46
Horizont-Semiologija sistem znakova ,r.
02:14
Bela knjiga-Španija ,r.
02:56
Tri sužnja socijalizma-Robijaš Vlado Dapčević ,r.
03:44
Prilozi za istoriju titoizma-Josip Broz Superstar ,r.
04:13
Tito i film ,r.
04:28
U krupnom planu-Filmski festival u Moskvi ,r.
04:59
Beogradsko proleće-Pogled unazad ,r.
05:48
Šaban Bajramović-Bele ruže ,r.