RTS Kolo: Programska šema - sreda, 28. jul 2021

06:00
Od srca srcu ,r.
07:00
Igrale se delije: KUD ''Železničar'' Kraljevo ,r.
07:55
Mali koncert ,r.
08:10
Muzikom za mir, koncert ,r.
08:50
60 narodnih pesama, kolaž ,r.
09:15
Sto srpskih truba, koncert ,r.
10:10
Mali koncert ,r.
10:20
Godine su prolazile ,r.
11:05
55 godina Karavana, koncert ,r.
12:00
Od srca srcu ,r.
13:00
Igrale se delije: KUD ''Železničar'' Kraljevo ,r.
13:55
Mali koncert ,r.
14:10
Muzikom za mir, koncert ,r.
14:50
60 narodnih pesama, kolaž ,r.
15:15
Sto srpskih truba, koncert ,r.
16:10
Mali koncert ,r.
16:20
Godine su prolazile ,r.
17:05
55 godina Karavana, koncert ,r.
18:00
Siluete: Žarkova violina
18:30
Narodna muzika 70-ih
19:50
Tvoje pesme, moji snovi
20:40
Mali koncert
20:55
Ne vredi plakati, koncert
22:40
23:30
TV poster: Milan Babić
00:00
Siluete: Žarkova violina ,r.
00:30
Narodna muzika 70-ih ,r.
00:55
Igrale se delije: KUD ''Veselin Masleša'' ,r.
01:50
Tvoje pesme, moji snovi ,r.
02:40
Mali koncert ,r.
02:55
Ne vredi plakati, koncert ,r.
03:55
U gostima kod orkestra ,r.
04:40
Čerga ,r.
05:30
TV poster: Milan Babić ,r.