RTS Kolo: Programska šema - utorak, 28. jun 2022

06:00
Dobra stara vremena ,r.
06:40
Zabrujite zvuci miloglasni ,r.
07:30
Svaki dan po jedna pesma: Tozovac ,r.
07:50
Poster Gordane Stojićević ,r.
08:20
Folk majstori ,r.
09:15
Sabor narodne muzike Srbije ,r.
09:55
Šljivik: majstori pevači ,r.
10:25
Jedna pesma, jedna želja ,r.
11:15
Daniluška, koncert ,r.
12:00
Dobra stara vremena ,r.
12:40
Zabrujite zvuci miloglasni ,r.
13:30
Svaki dan po jedna pesma: Tozovac ,r.
13:50
Poster Gordane Stojićević ,r.
14:20
Folk majstori ,r.
15:15
Sabor narodne muzike Srbije ,r.
15:55
Šljivik: majstori pevači ,r.
16:25
Jedna pesma, jedna želja ,r.
17:15
Daniluška, koncert ,r.
19:00
Mesta znana, a vremena davna: Pomeljari
22:45
Mali koncert
23:05
Leti, leti pesmo moja mila
00:00
Čarobna svirala ,r.
00:30
Pevajte sa nama ,r.
01:00
Mesta znana, a vremena davna: Pomeljari ,r.
01:20
Siluete: Miodrag Popović ,r.
01:50
Pevajte moje pesme ,r.
02:20
Darovnica ,r.
04:15
Svirac svira srce dira ,r.
04:45
Mali koncert ,r.
05:05
Leti, leti pesmo moja mila ,r.