RTS Kolo: Programska šema - sreda, 04. maj 2022

06:00
Pevajte moje pesme ,r.
06:45
Svaki dan po jedna pesma ,r.
07:05
Cigani ljubit konje ,r.
07:45
Mistika prostora, koncert ,r.
09:10
60 narodnih pesama, kolaž ,r.
10:00
Sevdah u Beogradu, koncert ,r.
10:55
Mali koncert ,r.
11:05
Folk majstori ,r.
12:00
Pevajte moje pesme ,r.
12:45
Svaki dan po jedna pesma ,r.
13:05
Cigani ljubit konje ,r.
13:45
Mistika prostora, koncert ,r.
15:10
60 narodnih pesama, kolaž ,r.
16:00
Sevdah u Beogradu, koncert ,r.
16:55
Mali koncert ,r.
17:05
Folk majstori ,r.
19:20
20:10
21:35
Čigra
21:55
Solistički koncert Merime Njegomir
23:00
00:00
Sećanje na velikane, koncert ,r.
01:20
Čerga ,r.
02:10
Srcem srcu ,r.
02:40
Kod zlatnog konja, kolaž ,r.
03:10
Deca sviraju za vas ,r.
03:35
Čigra ,r.
03:55
Solistički koncert Merime Njegomir ,r.
05:00
Od srca srcu ,r.