RTS Kolo: Programska šema - četvrtak, 23. jun 2022

06:00
Život sa muzikom: Svetlana Stević ,r.
06:30
Gajtano mome mori ,r.
06:55
Sabor narodne muzike ,r.
07:25
Studio 6: Pevanje izvika ,r.
08:20
Cune i prijatelji ,r.
09:10
Folk majstori, kolaž ,r.
09:30
Pesma nas je održala, njojzi hvala ,r.
10:00
60 narodnih pesama, kolaž ,r.
10:35
Simfonija tradicije ,r.
12:00
Život sa muzikom: Svetlana Stević ,r.
12:30
Gajtano mome mori ,r.
12:55
Sabor narodne muzike ,r.
13:25
Studio 6: Pevanje izvika ,r.
14:20
Cune i prijatelji ,r.
15:10
Folk majstori, kolaž ,r.
15:30
Pesma nas je održala, njojzi hvala ,r.
16:00
60 narodnih pesama, kolaž ,r.
16:35
Simfonija tradicije ,r.
18:00
18:45
Zabrujite zvuci miloglasni
19:30
Harmonika moj život
23:20
Muzikom za mir, koncert
00:00
Srcem srcu ,r.
00:20
Pesmom da ti kažem ,r.
00:45
Zabrujite zvuci miloglasni ,r.
01:30
Harmonika moj život ,r.
02:00
Folk majstori ,r.
02:55
Dotak'o sam dno života, koncert ,r.
03:45
Sviraj ono naše, kolaž ,r.
04:25
Luda narodna noć – Ansambl Kolo ,r.
04:55
Milopoj reke ,r.
05:20
Muzikom za mir, koncert ,r.