RTS Drama: Programska šema - nedelja, 28. nov 2021

06:00
Jutro će promeniti sve, 30. i 31. spojene ,r.
12
06:44
Jutro će promeniti sve, 32. i 33. spojene ,r.
12
07:27
Vojna akademija, 19. ep. ,r.
12
08:20
Vojna akademija, 20. ep. ,r.
12
09:11
Vojna akademija, 21. ep. ,r.
12
09:59
Teatrologike – Ksenija Marinković ,r.
10:27
Moja generacija Z, 1. i 2. spojene ,r.
12
11:14
Moja generacija Z, 3. i 4. spojene ,r.
12
12:00
Jutro će promeniti sve, 30. i 31. spojene ,r.
12
12:44
Jutro će promeniti sve, 32. i 33. spojene ,r.
12
13:27
Vojna akademija, 19. ep. ,r.
12
14:20
Vojna akademija, 20. ep. ,r.
12
15:11
Vojna akademija, 21. ep. ,r.
12
15:59
Teatrologike – Ksenija Marinković ,r.
16:27
Moja generacija Z, 1. i 2. spojene ,r.
12
17:14
Moja generacija Z, 3. i 4. spojene ,r.
12
00:00
Jutro će promeniti sve, 34. i 35. spojene ,r.
12
00:48
Jutro će promeniti sve, 36. i 37. spojene ,r.
12
01:35
Jutro će promeniti sve, 38. i 39. spojene ,r.
12
02:25
Vojna akademija, 22. ep. ,r.
12
03:15
Vojna akademija, 23. ep. ,r.
12
04:15
Moja generacija Z, 9. i 10. spojene ,r.
12
05:03
Moj lični pečat – Rade Vladić ,r.
05:07
Kante ili kese, TV drama ,r.