RTS Drama: Programska šema - utorak, 23. nov 2021

06:00
Moja generacija Z, 1. i 2. spojene ,r.
12
06:47
Jutro će promeniti sve, 30. i 31. spojene ,r.
12
07:31
Vojna akademija, 19. ep. ,r.
12
08:25
Radio Mileva, 6-25 ,r.
12
09:04
Grupa, 1-11 ,r.
12
10:26
Teatrologike – Andraš Urban ,r.
10:59
Kakav dan, TV drama ,r.
12:00
Moja generacija Z, 1. i 2. spojene ,r.
12
12:47
Jutro će promeniti sve, 30. i 31. spojene ,r.
12
13:31
Vojna akademija, 19. ep. ,r.
12
14:25
Radio Mileva, 6-25 ,r.
12
15:04
Grupa, 1-11 ,r.
12
16:26
Teatrologike – Andraš Urban ,r.
16:59
Kakav dan, TV drama ,r.
21:11
12
00:00
Moja generacija Z, 3. i 4. spojene ,r.
12
00:48
Jutro će promeniti sve, 32. i 33. spojene ,r.
12
01:32
Vojna akademija, 20. ep. ,r.
12
02:23
Radio Mileva, 7-25 ,r.
12
03:07
Moj lični pečat – Slobodan Šijan ,r.
03:11
Grupa, 2-11 ,r.
12
04:08
Teatrologike – Aljban Ukaj ,r.
04:40
Breg čežnje, TV drama ,r.