RTS Drama: Programska šema - nedelja, 03. apr 2022

06:00
Moja generacija Z, 25. i 26. spojene ,R.
12
06:48
Moja generacija Z, 27. i 28. spojene ,R.
12
07:36
Moja generacija Z, 29. i 30. spojene , R.
12
08:23
Moj lični pečat – Ivica Klemenc ,R.
08:28
Prvaci sveta, 11-12 ,R.
12
09:13
Prvaci sveta, 12-12 ,R.
12
10:01
Moj lični pečat – Božidar Mandić ,R.
10:06
Moj lični pečat – Čedomir Vasić ,R.
10:10
Policajac sa Petlovog brda, 11-12 ,R.
12
11:05
Policajac sa Petlovog brda, 12-12 ,R.
12
12:00
Moja generacija Z, 25. i 26. spojene ,R.
12
12:48
Moja generacija Z, 27. i 28. spojene ,R.
12
13:36
Moja generacija Z, 29. i 30. spojene , R.
12
14:23
Moj lični pečat – Ivica Klemenc ,R.
14:28
Prvaci sveta, 11-12 ,R.
12
15:13
Prvaci sveta, 12-12 ,R.
12
16:01
Moj lični pečat – Božidar Mandić ,R.
16:06
Moj lični pečat – Čedomir Vasić ,R.
16:10
Policajac sa Petlovog brda, 11-12 ,R.
12
17:05
Policajac sa Petlovog brda, 12-12 ,R.
12
00:00
Moja generacija Z, 31. i 32. spojene ,R.
12
00:47
Moja generacija Z, 33. i 34. spojene ,R.
12
01:34
Dnevnik mašinovođe, 1-3 ,R.
12
02:25
Dnevnik mašinovođe, 2-3 ,R.
12
03:15
Dnevnik mašinovođe, 3-3 ,R.
12
04:06
Jagodići, oproštajni valcer, 1-10 ,R.
12
05:00
Jagodići, oproštajni valcer, 2-10 ,R.
12