RTS 3: Programska šema - četvrtak, 23. dec 2021

10:05
Filharmonija, 4 i 5-6, r.
12
17:35
Plava krv, 15-23
12
19:05
Fauda, 11-12
12
23:30
Prekid, 7 i 8 -10
12
05:30
Prekid, 7 i 8 -10 , r.
12