RTS 3: Programska šema - petak, 20. maj 2022

07:10
Evropa kroz koncerte , r.
08:01
Muzzik Video Awards 2021 , r.
08:50
Bunt , r.
09:25
Povratna karta : Crkva naša mala , r.
09:55
Filozofija i… Islamska misao, r.
10:25
Danijel Harding i Pariski orkestar ,r.
11:15
Autoportret Nikita Milivijević, r.
12:10
J. Bošnjak : Knjiga o Jovu ,r .
13:00
Velika iluzija, r.
13:35
Plesač , r.
12
15:10
Evropa kroz koncerte , r.
16:01
Muzzik Video Awards 2021
18:05
Plava krv ,7-22
12
19:30
Dnevnik 2 na znakovnom jeziku
20:40
Raspućin 8-8
12
22:35
Sve će biti u redu
12
00:11
Džez sešn – Džon Li Huker, r.
00:45
Muzzik Video Awards 2021, r.
01:30
Fotodokumenti portfolio- Aleksandrija Ajduković 4-6, .r
02:00
46. Bemus-SO RTS ,2.deo , .r
02:45
Mira Adanja Polak – Ekskluzivno :Ljubav je uvek žrtva ,r .
03:45
29. Međunarodna tribina kompozitora – Mešoviti ansambli 2. deo, r.