RTS Svet: Programska šema - utorak, 28. sep 2021

06:00
Vesti
06:05
Jutarnji program
08:00
Jutarnji dnevnik
08:30
Jutarnji program
09:00
Vesti
09:05
Jutarnji program
10:00
Vesti
10:05
Jutarnji program
11:00
Vesti
11:05
Sva ta ravnica, r.
12:00
Dnevnik
13:00
Od zlata jabuka, reportaža
13:29
Slagalica, kviz, r.
13:54
Naši susreti: Pogled kroz ključaonicu-zadužbone i zadužbonari, program za dijasporu, r.
14:24
Kvadratura kruga, aktuelno dokumentarni program, r.
14:47
Koncert na vodi, muzički program, r.
15:22
Ovo je Srbija
16:06
Radio Mileva, r.
16:43
Gastronomad, zabavni program, r.
17:00
Dnevnik TV Vojvodina
17:27
Beogradska hronika
18:07
Šta radite, bre
19:00
Slagalica, kviz
19:30
Dnevnik
20:05
21:50
22:50
Dnevnik
23:28
Metamorfoze: Dejan Mijač, emisija iz kulture
23:56
Vavilon, emisija iz kulture
01:02
Tri boje zvuka, muzički program, r.
02:00
Vesti (03.00, 04.00, 05.00)
02:03
Naši susreti: Pogled kroz lljučaonicu-zadužbine i zadužbinari, program za dijasporu, r.
02:33
Slagalica,r
02:58
Oko/Oko magazin, r.
03:31
Od zlata jabuka, reportaža, r.
04:10
Koncert na vodi, muzički program, r.
04:53
Sva ta ravnica, r.
05:48
Verski kalendar