RTS 2: Programska šema - sreda, 22. jun 2022

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:50
Plava krv, serija
12
15:32
Ženski raj, serija
12
20:15
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:05
Ženski raj, serija
12
23:21
Vlasik, serija
12