RTS 2: Programska šema - petak, 17. jun 2022

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:50
Plava krv, serija
12
15:35
Ženski raj, serija
12
19:15
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:30
Ženski raj, serija
12