RTS 2: Programska šema - sreda, 15. jun 2022

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:47
Plava krv, serija
12
15:31
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:22
Ženski raj, serija
12
23:45
Vlasik, serija
12