RTS 2: Programska šema - petak, 20. maj 2022

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:50
Plava krv, serija
12
15:35
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:15
Ženski raj, serija
12