RTS 2: Programska šema - petak, 13. maj 2022

14:02
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:50
Plava krv, serija
12
15:36
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:00
Ženski raj, serija
12