RTS 1: Programska šema - petak, 19. nov 2021

11:05
Cvat lipe na Balkanu, TV serija
12
16:11
Advokado, TV serija
12
23:20
Plava krv, serija
12
04:55
Cvat lipe na Balkanu, TV serija
12