Животна средина и здравље: Медицински и фармацеутски отпад

Није сав медицински отпад опасан. Између 10 и 25 процената медицинског отпада је опасан отпад ризичан по здравље људи и животну средину.

Како поступамо са њим и фармацеутским отпадом? И сами често одбацујемо лекове са истеклим роком трајања у контејнере, уместо да их одложимо на посебно место. Апотеке их обично не примају, иако је законом предвиђено да се управо преко њих решавамо овог отпада.
И мале концентрације одређених супстанци у лековима могу да имају штетно дејство на животну средину и здравље људи. Зато је погрешно мешати их са комуналним отпадом или бацати у канализацију, јер тада лако доспевају у подземне и површинске воде. Бројне студије доказале су присуство цитостатика и психоактивних супстанци у површинским водама, чак и присуство у води за пиће.