Српски академици: Владица Цветковић

Академик Владица Цветковић потиче из скромне породице, којој је образовање било на првом месту. Како су и очева и мајчина породица претрпеле велике губитке током Првог светског рата, докторат је посветио голобрадим прадедовима.

Прешао је пут од асистента до редовног професора. Каже да је геологија најлепша кад се интегрално посматра.
Тако кроз стене чита како су се одвијали геолошки догађаји. Председник је Академијског одбора за високо образовање. Недавно је организован скуп на ком је приказан пресек образовања у Србији.
Цветковић упозорава на функционалну неписменост великог броја петнаестогодишњака. Пише текстове о високом образовању. Објавио је и књигу. Тренутно је усмерен на докторске студија, на којима има неколико кандидата.