Привреда заснована на еколошкој свести: Змајева школа – бели лотус у Ладаку

Морамо погледати истини у очи и створити могућност да своје идеје спроведемо у дело како бисмо зауставили овај општеприхваћени облик живљења који угрожава нашу будућност и опстанак на Земљи. Предност савременог дизајна огледа се у његовој тежњи да буде одржив и да у обзир узме потребе савременог човека не занемарујући древне традиције.