Моја драга пријатељица наука: Масивна МИМО технологија

Том Марцета је професор на Технолошком факултету Тендон и за њега кажу да је отац МИМО технологије.

То је акроним чије је значење: више улаза, више излаза и односи се на бежичне комуникације које имају више од једне антене на сваком крају. С овом технологијом можете слати податке највећом до сада познатом брзином.