Како мисли Академија: Језик који светли

Језик је средство којим изражавамо оно мислимо и осећамо – деликатно, али и убојито оружје.

Међутим, језик „у рукама" преводилаца постаје спона међу културама и мост међу световима. Професор доктор Зоран Пауновић проникао је у све тајне те осетљиве везе...