Кроз црвоточину са Морганом Фрименом: Да ли смо овде са разлогом?

Још од Дарвина научници се питају како смо се овде створили, али сада је фокус и на питању зашто? Ка којем вишем циљу је наше биће усмерено и шта је смисао живота?

Размножавање је свакако једна од сврха нашег постојања, али човек није ту само да би делио гене, већ и идеје. Док је идеја, људи су незамењиви. Ово нас у 21. веку доводи до појаве интернет мимова - културног еквивалента генима, али и до нових питања... Да ли су живот и информација постали исто? Да ли је човек ништа друго него, како неки научници верују, еволуциони алгоритам?