Филозофија и… Рокенол

Рокенрол се сматра, када је реч о музици и култури, за једну од највећих тековина двадесетог века. Јавља се одмах након Другог светског рата и та енергија живота убрзо је у себе увукла младе целог света.

О рокенролу писали су бројни теоретичари али тек однедавно пажњу рокенролу посветили су и филозофи.

Малобројни су они који су одрастали и живели рокенрол и кроз своју професију. Један од њих је чувени фотограф Брајан Рашић.