Кућа науке: Катедра за процесну технику

Студенти који желе да стекну знања примењива у хемијској и петрохемијској индустрији, прехрамбеној индустрији, црној и обојеној металургији, „великој“ енергетици, након завршене друге године основних студија уписују смер Процесна техника на Машинском факултету у Београду.

Њихов задатак, након стицања дипломе, биће да воде индустријски процес, уз стално унапређивање енергетске ефикасности и смањење негативног утицаја на животну средину.