Наука 50: Светлост

Шта све научници подразумевају под појмом светлост? Када је космос постао провидан? Да ли је светлост свуда у космосу иста? Ако би човек летео брзином светлости, да ли би време стало?

Светлост је део спектра електромагнетног зрачења из опсега таласних дужина видљивих голим оком. Некад се каже и видљива светлост, што би био плеоназам, да се термин светлост не користи и у ширем смислу да означи електромагнетно зрачење било које таласне дужине (рецимо ултраљубичасти зраци, које човек не види голим оком, а који изазивају флуоресценцију разних материјала, често се називају црним светлом).

Око хиљаду милијарди фотона са Сунца сваке секунде падне на врх чиоде у сунчаном дану. Колика је то енергија? Зашто све биљке и животиње, укључујући човека, исијавају сталну количину фотона, сразмерну степеници свога развића у еволуцији? Претпоставља се да тахиони путују брже од светлости, значи ли то да путују унатраг кроз време?