Постанак и опстанак ћирилице: Победа Вукове реформе

Вук је у време писања Српског рјечника променио састав и ортографију ћирилице и сопствену писану реч.

Пошто је прихватио идеју Сава Мркаља о напуштању непотребних слова, Вук је у ћирилицу увео шест нових графичких знакова. Графичка реформа узроковала је и правописну. Овом реформом постављени су темељи савремене српске ћирилице коју су дуго, по њеном аутору, звали вуковица.

Принцип фонолошког правописа: „Пиши као што говориш, и мерило, колико гласова толико слова", постаће одлика Вуковог језика и српске писане речи уопште.