Траг: Српски Нобел Никола Спасић

Опанчар, познати београдски трговац, велики радник скромних животних прохтева Никола Спасић био је веома наклоњен отаџбини. Све што је створио поклонио је отачеству, а у време оснивања, Задужбина Николе Спасића вредела је као и Задужбина Алфреда Нобела.

Својеручним тестаментом који је написао 9. фебруара 1912. и предао на чување Народној банци, сву имовину Никола Спасић намењује оснивању задужбине. Задужбина успешно послује до почетка Другог светског рата у чијим вртлозима је нестала скоро читава њена имовина.
Данас Задужбина Николе Спасића следи визију великог српског добротвора и једина је задужбина која помаже српском здравству. Шта је данас у власништву Задужбине, који су циљеви и каква је њена мисија у савременом добу објашњава управитељ Задужбине Николе Спасића Војин Ђекић.
Задужбине су окупљале народ око идеје доброчинства, просперитета и очувања националног идентитета трајно служећи народу, а о томе да ли је подизање репрезентативних здања био и манир једног времена говори др Владана Путник Прица из Института за историју уметности Филозофског факултета у Београду.