Привреда заснована на еколошкој свести: Приступачни еколошки домови

Заједнице су мреже мноштва различитих система. Њих чине домови, саобраћај, школе, болнице, културни центри, али и економска и комуникациона мрежа.

У човековој природи је да се повезује са светом око себе и да трага за онима који су слични њему. Како изгледа становање у новим околностима? Како да нови начини градње одговоре на изазове заједнице која живи и ствара у новом свету?