Скривена Италија: Канал реке Бренте и венецијанске виле

Воде реке Бренте крију богату историју. Оне сведоче о бројним променама венецијанског пејзажа кроз који протичу. Човек је својом домишљатошћу променио ток ове реке, усмерио је у канале и тако обуздао. Река је постала значајни пут размене драгоцених добара. Тим путевима су со и дрво из Венеције и Падове превожени на исток.