Ретуширање: Зелена

Када кажемо природа, наша прва асоцијација је обојена у зелено. Та боја је симбол рађања живота и симбол раста. Вредност зелене у природи не да се измерити ни са вредношћу племенитих метала јер су здравље и храна највеће богатство.

Знакови којима се нешто дозвољава увек су зелене боје - та боја је симбол слободе. Као психолошки окидач креативности, зелена побеђује све друге боје. Смештена је у саму средину видљивог спектра и можда је баш зато многи повезују са хармонијом и способношћу адаптације.
Неке животиње и птице виде већи број тонова зелене него људи, јер њихова исхрана зависи од те способности. Ретки су песници који је нису опевали и сликари који је нису користили.