Оскудица - Ограничени ресурси

Иако живимо у једном од најплоднијих периода људске историје, у различитим деловима света и даље прете глад и немаштина. Да ли је оскудица искључиво недостатак основних животних ресурса, попут хране и воде? Да ли је она у нама, људима који живе преко граница својих могућности? Можемо ли живети само од онога што нам је заиста потребно? Постоје ли начини да унапредимо оно што већ имамо?