Наука у покрету: Ендокринолози у служби рађања

Живот жена данас се непрекидно мења. Не само да се животни и радни век жена из године у годину продужава, већ се и време рађања првог детета конинуирано помера. Тако је у целој Европи, а не само код нас.

Према најновијем извештају Европског завода за статистику, у Европској унији просек старости прворотки са 28, 8 повећан је на 29,3 године. Наши подаци говоре да је у Србији, у истом периоду, просек старости са 26,3 године значајно повећан на нешто више од 28 година.