Наука у покрету: Школе за 21. век

Према предвиђањима Светског економског форума, већ следеће 2022. године, запослени ће учити много нових вештина како би могли да обављају досадашње послове. За то је неопходно активно учење, аналитичко размишљање и непрестано повећање компетенција повезаних са технологијом.

Шта ће бити за десет и више година, када садашњи основци искораче из образовног система на тржиште рада, тешко је рећи, али ће им вештине критичког мишљења и решавања проблема, као и креативна употреба освојене дигиталне писмености, без сумње, бити од велике користи.