Траг у простору: Шума у ланцу надзора

Глобални природни ресурси експлоатишу се вековима. Бруталност експлоатације расте, а у западним земљама, које су све време носиоци ове експлоатације, захваљујући различитим еколошким покретима, ипак расте и друштвена свест.

ФСЦ је основан 1993. године, као независна, невладина и непрофитна организација намењена промоцији одговорног управљања шумама света. Сертификовање је поверено акредитованим телима, преко овлашћених оцењивача. Иако је од добијања првих ФСЦ сертификата у Србији протекла читава деценија, чини се да још увек нисмо сасвим спознали све бенефите тог поступка. Данас можемо да кажемо да су све шуме којима газдују Јавна предузећа „Србијашуме" и „Војводинашуме" сертификоване, ту је реч о више од 900 хиљада хектара и само је део шумског богатсва Србије.