Арс практика - Зоран Булајић

Серијал Арс практика остварен у продукцији Школског програма РТС-а. Замишљен је као упознавање са уметницима из различитих области примењених уметности и сликарства који у аутентичним ситуацијама стваралачког рада, у сопственим атељеима, приказују знања и вештине откривајући тајне заната.

Стваралачки рукопис архитекте Зорана Булајића заснован је на прочишћеном изразу, сведеним геометријским формама, дограђеном детаљу, јасној и уравнотеженој композицији, мајсторској употреби материјала, боја, као и деликатно постављеном осветљењу.

Дизајнер предмета и простора, Булајић настоји да са што мање визуелних средстава оствари најбољи резултат.