Читај ми!

Белеф 2016 – Moreska nova

Група Мореска нова основана је 1993. као резултат дугогодишњег истраживања и изучавања народних традиција. Група је наступала на бројним италијанским трговима, као и у Шпанији, Грчкој, Тунису, Француској, Кипру, Немачкој, Румунији, Мађарској, Србији, Пољској и Шведској.

Ансамбл је награђен Другом наградом на Првом фестивалу народне песме Италијанске федерације популарних традиција у Згурголи, октобра 2009.

Ансамбл Мореска нова представља традиционалне песме регије Алта Мурђија, које су под утицајем суседних региона Кампанија и Луканија. На њиховом репертоару су сонате д'аморе, песме традиционалне сеоске културе, као и традиционалне форме тарантеле и тамуријате.