Песничке ведрине-Милан Дединац

Песник Милан Деденац (1902–1966) посматрао је поезију као искорак из себе и времена и као пројекцију будућих догађаја. Песма му служи за исказивање другачијег садржаја живота.

Кроз њу се ослобађа тескобе и показује своје космолошко осећање света. Песма је и могућност за побуну против насиља.

Стихове казују глумци Марија Крунић и Младен Обрадовић.

Уредник: Радомир Путник
Редитељ: Илија Гагрица
Година производње: 2002.