Прича о фотографији-Слика уметности

Модерно доба у коме живимо учинило нам је све доступним, па и прављење најбољих фотографија. Млађе и генерације које сада стасавају не знају да није одувек постојао само „клик“ и ето идеалне фотографије. Мало је и знања о томе када је и како настала фотографија или прецизније шта је све претходило настанку фотографије, која је постала свакодневни део нашег живота.

Серијал ТВ Београд „Прича о фотографији" открива настанак и развој фотографије, којом се истовремено означавају и техничка делатност и уметничка дисциплина.

Тема ове емисије је време када се фотографија појавила и изазвала највише интересовања у научним и истраживачким круговима. То је време када је дошло и до извесних заблуда, односно у фотографију су се увукли сликарски елементи што је довело до настанка тзв. сликовне фотографије.

У емисији учествују Александар Басин, историчар уметности из Љубљане који анализира композицију фотографије и Јерко Денегри, историчар уметности из Београда, који говори о утицају фотографије на сликарство, посебно у хиперреализму.

Аутори: Ибрахим Хоџић и Мирко Ловрић
Произведено 1981. године