Караван-Камени град

Прича епизоде "Камени град почиње" од каменолома где се вадио камен за изградњу Дубровника, а у њему посебно место заузима Кнежев двор. У њему се чувају ношње племића и кнеза и други уметнички предмети. Милан Ковачевић нас води и до летњиковаца у Дубровачкој ријеци и Арборетума трстено, најстарији споменик пејзажне архитектуре у приморју.

Уредник и редитељ: Милан Ковачевић
Произведено 1982. године