Наше време-Запошљавање

Емисија говори о проблему незапослености.

Забележена су сведочења незапослених људи у школама, на улици, испред шалтера Бироа за запошљавање, у Омладинској задрузи, на селу, која указују на различите облике дискриминације. Светолик Митић њихова сведочења сучељава са аргументима представника различитих привредних организација, Самоуправних интересних заједница, Општина, школа у Београду и Лазаревцу. Чињенице које износи овај документарни запис осликавају комплексност проблема запошљавања, односно незапослености, и једнако су актуелне и данас.

Уредник: Светолик Митић
Произведено: 1977. године