Читај ми!

С камером кроз свет-Индија пут у непознато

Серију „Индија“ чини шест путописних емисија, у којима се као комплетан ауто појављује Жељко Малнар.

Он је у емисијама обрадио природне лепоте, обичаје и начин живота у Индији. Могу се видети изванредно снимљени пејсажи у пределима џунгли и пустиња далеко од цивилизације и егзотични примерци флоре и фауне. Снимљени су многобројни храмови, верски обреди и церемоније, као и раскошне палате и грађевине.