Читај ми!

Староградски звуци

У емисији "Староградски звуци" могу се чути најлепше градске песме, као што су: "На те мислим", "Зорице, Зоро моја", "Циганка сам мала", "Кад чујем тамбуре", "Тамно вишњеве боје шал", "Пред Сенкином кућом" и друге. Ове песме интерпретирају познати певачи и ансамбли.

Произведено 1990. године.