Пут у будућност, у потрази за разлогом слике-Седамдесете, незнани јунак

Документарни наратив "Пут у будућност", води нас на путовање кроз историју ликовне уметности на нашим просторима од 1950-тих до почетка 1970-тих година.

Централна тема наратива наступа са позиције да је и у ХХ веку сваки значајан уметнички акт - акт побуне. Између опсервације ликовних вредности серија настоји да открије узроке и исходишта такве побуне код нас.

Користећи се необичном драматургијом, серија истражује узроке, последице, поводе, дешавања, мотиве, инспирације, уметничке правце, ликовне уметнике и њихова дела.

Аутор: Борис Миљковић